Optie klassiek

Ondertussen heb je een basis verworven om je helemaal te kunnen onderdompelen in de klassieke muziekwereld.

In de derde graad muziek optie klassiek heb je verschillende keuzes. Welke keuze het best bij je past hangt enerzijds af van het instrument dat je bespeelt en anderzijds van je eigen interesses en persoonlijke situatie. Wanneer je zal starten in de derde graad, bespreek je best eens met je leerkracht instrument/zang welke keuze het best bij jou past. Hieronder vind je alvast wat uitleg over de mogelijkheden en inhoud.


Wekelijks volg je 3u les.

TRAJECT 2u ensemble
 • 1u instrument/zang
 • 2u groepsmusiceren (ensemble of alternatieve leercontext)
   • Vast ensemble (koor, jeugdkoor, koperensemble, blazersensemble, strijkensemble, accordeonensemble)
     • In deze ensembles ontdek je het plezier van samen te musiceren. We spelen muziek uit diverse genres en stijlperioden.
   • Alternatieve leercontext (zie reglementen en aanvragen)
TRAJECT 1u ensemble + 1u keuzevak
 • 1u instrument/zang
 • 1u groepsmusiceren (ensemble, quatre-mains, begeleidingspraktijk of alternatieve leercontext)
   • Vast ensemble (gitaarensemble, klarinetensemble, slagwerkensemble)
     • In deze ensembles ontdek je het plezier van samen te musiceren. We spelen muziek uit diverse genres en stijlperioden.
   • Gemengd ensemble (voor alle instrumenten)
     • In deze ensembles ontdek je het plezier van samen te musiceren. De groepjes worden in september samengesteld. Je ontvangt hierover bericht van ons.
   • Quatre-mains (enkel voor piano)
     • Je ontdekt het plezier van samen te musiceren. De groepjes worden in september samengesteld. Je ontvangt hierover bericht van ons.
   • Begeleidingspraktijk (enkel voor piano of slagwerk)
     • In deze les leer je harmonie, begeleidingen maken en improviseren op piano of slagwerk.
   • Alternatieve leercontext (zie reglementen en aanvragen)
 • 1u keuzevak
   • Verdieping jazz-pop-rock
     • Aan de hand van een hedendaags repertoire (van jazz tot Justin) gaan we in de verdieping jazz-pop-rock al doende aan de slag met akkoorden, toonaarden, stijlen en vormen.
   • Muzieklab (gegeven in dubbele lesblokken, dus niet wekelijks)
     • Brede begrippen zoals melodie, harmonie, opera en jazz worden belicht. We doen dat door muziekvoorbeelden te beluisteren, partituren te bestuderen en beide in een algemeen historisch kader te plaatsen. Ook concertbezoek vormt daarbij een belangrijk onderdeel.
   • Muziektheorie
     • In dit vak analyseren we muziek. We bekijken hoe akkoorden opgebouwd en verbonden worden met elkaar en gaan daar zelf mee aan de slag. Ideaal als keuzevak voor pianisten, gitaristen, accordeonisten. 
   • Popkoor
     • Samen zingen we muziek uit verschillende lichtere genres en stijlperioden.
   • Orff-ensemble
     • Via het bespelen van Orff-instrumenten ontdekken we melodie, begeleiding en bas in de muziek. We verfijnen onze ritmische en melodische vaardigheden. 
   • Alternatieve leercontext (zie reglementen en aanvragen)
     • Enkel indien je als 1u groepsmusiceren voor een vast ensemble hebt gekozen.

Duur van het traject:

 • 3 leerjaren verspreid over de 3de graad. Nadien kan je doorstromen naar de 4de graad muziek.

Je wil starten met muziek in de 3de graad:

 • Dat kan vanaf 12 jaar (of als je 12 jaar wordt ten laatste op 31 december van het schooljaar waarvoor je inschrijft) én als je de 2de graad muziek hebt afgewerkt.

Waar?

 • De 3de graad muziek kan je volgen in:
  • Asse 
  • Affligem
  • Merchtem
  • Opwijk
  • Ternat

Uurroosters

Naar top