Audiovisueel atelier (12 - 18j)

In het audiovisueel atelier stimuleren we creativiteit en audiovisuele vormgeving. We verkennen boeiende thema’s uit de omringende werkelijkheid en ontdekken verschillende culturen, de kunstgeschiedenis, de (teken)filmcultuur en de actualiteit. Kinderen en jongeren ontwikkelen een open kijk op de wereld.

In dit atelier werken we met audiovisuele toepassingen zoals animatiefilm, fotografie en film. Leerlingen leren bijvoorbeeld een film maken en onderzoeken hoe ze ideeën omzetten in filmtaal. We leren omgaan met computers, camera’s, digitale apparatuur, programma’s, een storyboard, klank. De leerlingen verkennen eveneens verschillende beeldende vaardigheden. Tekentechnieken, collages en driedimensionale vormgeving komen ruim aan bod en worden in animatiefilm geïntegreerd. Leerlingen verwerven naast de audiovisuele toepassingen ook een basisinzicht in grafische en digitale beeldverwerking. Ideeën worden met audiovisuele toepassingen omgezet tot een authentiek product.

Wekelijks volg je:

  • 1 les bestaande uit 4 lesuren (1 lesuur = 50 minuten).

Duur van het traject:

  • 6 leerjaren verspreid over de 3de graad. De 3de graad eindigt wanneer je de middelbare school verlaat. Nadien kan je doorstromen naar de 4de graad.

Je wil starten met audiovisueel atelier in de 3de graad?

  • Instromen vanaf 12 jaar kan altijd en doe je gewoon volgens leeftijd

Waar?

  • Je kan audiovisueel atelier 3de graad volgen in:
    • Asse

Uurrooster:

Uurroosters

Naar top