Artistiek pedagogisch project

Het Artistiek Pedagogisch Project (APP) geeft onze artistieke en onderwijskundige visie op onze kunstacademie weer. Deze visie trachten we te concretiseren in de inhoud van ons onderwijsaanbod en in de organisatie van onze academie.

Het Artistiek Pedagogisch Project (APP) van KunstAs kan je hier lezen.

Naar top