Optie klassiek

Ondertussen heb je een basis verworven om je helemaal te kunnen onderdompelen in de klassieke muziekwereld.

In de derde graad muziek optie klassiek krijg je de keuze uit 2 trajecten. Welk traject het best bij je past hangt enerzijds af van het instrument dat je bespeelt en anderzijds van je eigen interesses en persoonlijke situatie. Wanneer je zal starten in de derde graad, bespreek je best eens met je leerkracht instrument/zang welke keuze het best bij jou past. Hieronder vind je alvast wat uitleg over de mogelijkheden en inhoud.


Wekelijks volg je 3u les. Er is keuze uit 2 trajecten:

TRAJECT 1
 • 1u instrument/zang
 • 2u groot ensemble (enkel mogelijk voor: jeugdkoor, volwassenenkoor, koperensemble, saxensemble, strijkensemble en accordeon-ensemble)
  • In deze ensembles ontdek je het plezier van samen te musiceren. We spelen muziek uit diverse genres en stijlperioden.
OF
TRAJECT 2
 • 1u instrument/zang
 • 1u groepsmusiceren of begeleidingspraktijk (enkel voor piano of slagwerk)
  • In groepsmusiceren ontdek je het plezier van samen te musiceren. De groepjes worden aan het begin van het schooljaar samengesteld. Je ontvangt hierover bericht van ons.
  • In begeleidingspraktijk leer je harmonie, begeleidingen maken en improviseren op piano of slagwerk.
 • 1u keuzevak
  • Verdieping jazz-pop-rock
   • Aan de hand van een hedendaags repertoire (van jazz tot Justin) gaan we in de verdieping jazz-pop-rock al doende aan de slag met akkoorden, toonaarden, stijlen en vormen.
  • Muzieklab (gegeven in dubbele lesblokken, dus niet wekelijks)
   • Brede begrippen zoals melodie, harmonie, opera en jazz worden belicht. We doen dat door muziekvoorbeelden te beluisteren, partituren te bestuderen en beide in een algemeen historisch kader te plaatsen. Ook concertbezoek vormt daarbij een belangrijk onderdeel.
  • Muziektheorie
   • In dit vak analyseren we muziek. We bekijken hoe akkoorden opgebouwd en verbonden worden met elkaar en gaan daar zelf mee aan de slag. Ideaal als keuzevak voor pianisten, gitaristen, accordeonisten. 
  • Koor lichte muziek
   • Samen zingen we muziek uit verschillende genres en stijlperioden.
  • Groepsmusiceren met Orff-instrumenten
   • Via het bespelen van Orff-instrumenten ontdekken we melodie, begeleiding en bas in de muziek. We verfijnen onze ritmische en melodische vaardigheden. 

Duur van het traject:

 • 3 leerjaren verspreid over de 3de graad. Nadien kan je doorstromen naar de 4de graad muziek.

Je wil starten met muziek in de 3de graad:

 • Dat kan vanaf 12 jaar (of als je 12 jaar wordt ten laatste op 31 december van het schooljaar waarvoor je inschrijft) én als je de 2de graad muziek hebt afgewerkt.

Waar?

 • De 3de graad muziek kan je volgen in:
  • Asse 
  • Affligem
  • Merchtem
  • Opwijk
  • Ternat

Uurrooster:

Uurroosters

Naar top